Start » Om Dockan » Historia

Historia

När Kockums påbörjade sin varvsindustri i Västra Hamnen i början av 1900-talet, blev det starten på en epok som kom att vara i närmare hundra år. Hamnen har varit i bruk sedan slutet på 1700-talet, men det var först med Kockums internationella expansion som den utvidgades i stor omfattning med många nybyggnationer.

Under merparten av 1900-talet bedrev Kockums varv sin verksamhet på det område som idag varsamt omvandlas till en levande marin stadsdel. Låt oss göra en kort tillbaka blick i en unik stadsdel där stadens puls möter havets brus.

 

1909 Kockums flyttar sin verkstadsindustri från Davidhall till hamnen.
1939 Kockums sjösätter världens största helsvetsade fartyg för oceansjöfart.
1958 Kockums inviger sitt huvudkontor, Gängtappen.
1968 Världens för tillfället största varvsdocka tas i bruk. Längd: 405 m, bredd: 75 m och djup: 9 m.
1974 Den väldiga bockkranen tas i bruk och blir under en tid monumental symbol för Malmö. Spännvidd: 175 m, höjd: 140 m och lyftkapacitet: 1500 ton.
1979 Svenska Varv tar över Kockums fram till 1986, då beslutet tas att lägga ner den civila fartygsproduktionen.
1990 Vid 90-talets slut flyttas den militära produktionen till Karlskrona.
2002 Kockumskranen monteras ner och säljs till Korea.
2003 En ny stadsdel tar form.