Höststorm

Nu knackar hösten på dörren och med den kommer höststormarna

Se till att vara förberedda på dem

/Hamnkaptenen